نمایش 1–8 از 19 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پمپ 4SDM3/13

9,566,563 تومان
پمپ 4SDM3/13 قدرت موتور:1 Hp دهانه لوله: 1/5 Inch ارتفاع: 37 - 74 - 93 آب دهی: 75 - 45 -  15

پمپ 4SD6/42

23,725,075 تومان
پمپ 4SD6/42 قدرت موتور:7/5 Hp دهانه لوله: 2 Inch ارتفاع: 102 - 238 - 285 آب دهی : 140 - 80 -  20

پمپ 4SD6/34

19,668,853 تومان
پمپ 4SD6/34 قدرت موتور:5/5 Hp دهانه لوله: 2 Inch ارتفاع: 83 - 192 - 231 آب دهی : 140 - 80 -  20

پمپ 4SD6/26

16,607,553 تومان
پمپ 4SD6/26 قدرت موتور:4 Hp دهانه لوله: 2 Inch ارتفاع: 63 - 147 - 176 آب دهی: 140 - 80 -  20

پمپ 4SD6/21

14,388,110 تومان
پمپ 4SD6/21 قدرت موتور:3 Hp دهانه لوله: 2 Inch ارتفاع: 52 - 119 - 143 آب دهی: 140 - 80 -  20

پمپ 4SDM15/7

13,163,590 تومان
پمپ 4SDM15/7 قدرت موتور:2 Hp دهانه لوله: 2 Inch ارتفاع : 9 - 28 - 40 آب دهی: 300 - 180 -  60  

پمپ 4SDM6/18

17,300,000 تومان
پمپ 4SDM6/18 قدرت موتور:3 Hp دهانه لوله: 2 Inch ارتفاع : 29 - 97 - 119 آب دهی: 140 - 80 -  20

پمپ 4SDM6/12

11,020,680 تومان
پمپ 4SDM6/12 قدرت موتور:1/5 Hp دهانه لوله: 2 Inch ارتفاع: 17 - 57 - 76 آب دهی: 140 - 80 -  20