نمایش 1–8 از 10 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پمپ کف کش داپ ایتالیا سه فاز

پمپ کف کش داپ ایتالیا سه فاز قدرت دواسب بخار ارتفاع نوزده متر دهانه لوله دواینچ

پمپ کف کش وایکانت بدنه استیل

پمپ کف کش وایکانت بدنه استیل با فولتر( قطع کن) قدرت موتور دواسب بخار ارتفاع نود و یک متر دهانه لوله یک اینچ و رب همرا با کلید

پمپ کف کش وایکانت با فولتر

8,342,043 تومان
پمپ کف کش وایکانت با فولتر( قطع کن) بدنه استیل قدرت موتور یک ونیم اسب بخارارتفاع شصت و هشت متر دهانه لوله یک اینچ و رب همراه با کلید

پمپ کف کش وایکانت با فولتر

7,576,718 تومان
پمپ کف کش وایکانت با فولتر( قطع کن)بدنه استیل قدرت موتوریک اسب بخار ارتفاع چهل و شش متر دهانه لوله یک اینچ ورب همرا با کلید

پمپ لجن کش وایکانت

8,500,000 تومان
پمپ لجن کش وایکانت با فولتر( قطع کن)بدنه استیل قدرت موتور دو اسب بخار ارتفاع نوزده متر دهانه لوله دواینچ

پمپ کف کش وایکانت بدنه استیل

9,000,000 تومان
پمپ کف کش وایکانت بدنه استیل با فولتر ( قطع کن) قدرت موتوردواسب بخار ارتفاع بیست ونه متر دهانه لوله دواینچ

پمپ کف کش وایکانت با فولتر

7,000,000 تومان
پمپ کف کش وایکانت با فولتر (قطع کن) دهانه لوله دواینچ قدرت یک ونیم اسب بخار ارتفاع سی متر مدلVSP1100 F

پمپ کف کش وایکانت

3,306,204 تومان
پمپ کف کش وایکانت تمام استیل همرا با فولتر( قطع کن) قدرت چهارصدوات ارتفاع شش متر دهانه لوله یک اینچ مدلVKS450S